Skip links

Secoya Nieuws

Interview SVB

Interview SVB Secoya juni 2021

“Wij zijn de Sociale verzekeringsbank”

De SVB voert verschillende wetten en regelingen uit als het gaat om sociale zekerheid. Een voorbeeld hiervan is AOW, kinderbijslag en het persoonsgebonden budget (PGB). De SVB zorgt ervoor dat hun klanten op tijd weten en krijgen waar ze recht op hebben.

“Het verhaal van de SVB”

De Sociale Verzekeringsbank zorgt al zo’n 120 jaar voor de uitvoering van regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Dit zijn regelingen voor verschillende groepen mensen zoals ouderen, ouders, nabestaanden, houders van een persoonsgebonden budget, verzetsdeelnemers, oorlogsgetroffenen en vele anderen. De SVB doet dit in opdracht van overheden en andere instanties. De hoofdopdrachtgever is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast werken ze ook voor andere opdrachtgevers, zoals het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De SVB zorgt er elke dag voor dat hun klanten zo goed mogelijk geholpen worden. Dit doen ze met zo’n 4.000 mensen door heel Nederland. De collega’s in de serviceteams beoordelen aanvragen van klanten, beantwoorden vragen over hun persoonlijke situatie en zorgen voor de juiste uitbetaling. De SVB keert jaarlijks ruim 50 miljard euro uit aan zo’n 5,6 miljoen klanten. Hiervan wonen zo’n 375.000 klanten in het buitenland.  De mens staat centraal bij de SVB, mede daarom zijn ze in 2020 de beste overheidsorganisatie van het jaar geworden.

De SVB vind het belangrijk dat ze niet alleen de regels van de wet volgen maar ook kijken naar de impact hiervan op het leven van de mens. Daarom vragen ze zich steeds af: ‘past onze uitvoering wel bij de bedoeling van de wet?’. Als dat niet zo lijkt te zijn, wordt hierover het gesprek aangegaan. Met elkaar, met andere overheidsinstanties of met de wetgever in Den Haag om zo samen te zoeken naar een oplossing. Natuurlijk doen ze dat binnen de ruimte die de wet hen geeft. De SVB staat immers wél voor een eerlijke en gelijke behandeling van al hun klanten.

De SVB werkt veel samen met andere overheidsorganisaties. Zo werken ze voor het ministerie van VWS nauw samen met gemeenten, bijvoorbeeld bij de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten. Met ketenpartners zoals de Belastingdienst, UWV en DUO worden heldere afspraken gemaakt over het veilig uitwisselen van gegevens. Ook werkt de SVB steeds meer samen als ze vermoeden dat een burger financiële problemen heeft. Ze maken afspraken  over hoe we hier als 1 overheid mee omgaan en werken samen in kleine proefprojecten om klanten te helpen, bijvoorbeeld om mensen met een Anw-uitkering te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Om de dienstverlening steeds verder te verbeteren werken ze continu aan het versterken van de IT-omgeving. De SVB zorgt voor een stabiel en veilig systeem dat we in kleine stappen moderniseren.

Ook gebruiken ze nieuwe technologieën om klanten nog beter van dienst te zijn. En om snel te kunnen inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving. Doordat de digitale dienstverlening steeds slimmer wordt, kunnen we het werk sneller doen. Ook stimuleren ze de medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Zo houden ze de organisatie in beweging.

“Even voorstellen”

Op SECOYA vinden we het belangrijk dat iedereen op de campus gehoord wordt. Wij hebben de SVB gevraagd om een leuk interview te houden. Wij hebben het interview gehouden Tamara, Gert , Jerry en Marina.

Tamara werkt al 8 jaar voor de SVB en kent de organisatie erg goed. Tamara zorgt o.a ervoor dat het parkeren op het Secoya terrein goed verloopt en regelt allerlei office gerelateerde zaken. Ze krijgt hierbij ondersteuning van Jerry. Jerry werkt vanwege de corona pandemie thuis in Volendam. 14 jaar geleden is Jerry gestart met het werken voor de SVB. Met veel plezier werkt hij voor deze organisatie. Gert is ook al een lange tijd werkzaam bij de SVB, zo’n 8 jaar. Hij heeft zich nu vooral gericht op de administratieve werkzaamheden binnen de organisatie. Ook hebben wij met Marina het interview gehouden. Marina is sinds 2017 werkzaam voor de organisatie en is verantwoordelijk voor de basis registratie. Het thuis werken bevalt Marina goed.

“Hoe gaan jullie om met de corona pandemie?”

Wij hebben veel ruimtes op 1,5 meter opgesteld. Veel bureaus leeg gelaten zodat die mensen thuis kunnen werken. In de toekomst is het voor ons ook de bedoeling om in plaats van 5 dagen naar kantoor te komen het er ongeveer 2/3 dagen zal zijn. Hierin zullen we afwisselen met de andere collega’s.

Voor nu werken er ook alleen mensen die zich richten op de basis registratie en via de service van de telefonie op kantoor. Ook zijn er grotere vergaderzalen ingericht op de 1,5 meter regel. Zodat wij veilig kunnen vergaderen.

“Waarin onderscheiden jullie je als bedrijf?”

We zijn erg op de mens gericht, zowel extern als intern. Bijvoorbeeld, een tijdje geleden is er een collega er ziek geworden. Hiervoor hebben we een crowdfunding opgezet waarmee we een mooi bedrag hebben kunnen binnen halen. De collega werkt nu volledig aan het herstel.

“De SVB op het Seocya terrein”

Sinds 3 jaar is de SVB werkzaam op het Secoya terrein. De SVB heeft het gehele pand D in gebruik. In totaal zijn er zo’n 80 mensen op kantoor. In de normale wereld zonder het corona virus zijn er meer dan 400 mensen op kantoor werkzaam.

“Hoe ervaren jullie het Secoya terrein?”

Als een leuke en top locatie. We vinden de sfeer hier erg leuk waardoor je met een positieve vibe naar je werk toe komt. We durven wel te zeggen dat we dit een van de beste plekken in Utrecht vinden. We worden ook ontzettend blij van Bram de Handyman, we hebben goed contact met elkaar en hij zorgt altijd voor snelle en goede oplossingen. Ook met het Serviceteam zijn we zeer tevreden.

“Rookvrij SVB?”

Vanaf 1 juli 2021 zal de SVB een rookverbod instellen. Dit betekend dat de medewerkers niet meer naast en om het pand mogen roken.

Daar kan het SECOYA team zich ook wel in vinden.

Wij willen Tamara, Gert, Jerry en Marina erg bedanken voor de tijd en moeite voor dit leuke interview.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw webervaring te verbeteren.